Kilimler.com Hakkımızda

Kullanım koşulları

Kilimler.com kullanım koşulları

Aşağıdaki genel koşullar Kilimler.com'un kullanımı için geçerlidir.

Kilimler.com, kullanıcılarının kilimlerini ve halılarını satmalarını ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir sosyal medya hizmetidir. Kilimler.com platformu sadece bu kullanım şartlarına uygun olarak kullanılabilir. Servis sağlayıcı, gerekirse bu kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

İçerik Hakları

Kullanıcılar, Kilimler.com platformunda oluşturdukları tüm metin, resim ve diğer içerikleri kullanma hakkını saklı tutarlar. Kullanıcılar, başkalarının hizmetin içeriğine göre içeriği kullanmalarına izin verir ve ayrıca hizmet sağlayıcının bilgi ve verileri dosyalamasını ve hizmet veya çalışma için gerekli değişiklikleri yapmasına izin verir, ancak diğer haklar kullanıcılardan devredilemez, özellikle aksi kararlaştırılmadıkça. İçeriğin sorumluluğu, hizmeti kendisine vermiş olan kullanıcıya aittir. Servis sağlayıcı, gerekli gördüğü her türlü materyali çıkarma hakkına sahiptir.

Feragat

Kilimler.com servisinin işleyişine dair hiçbir garanti verilmemektedir. Kullanıcılar, hizmetteki eylemlerinden kendileri sorumludur ve onlarla ilgilenmeden önce diğer kullanıcıların güvenilirliğini tahmin etmelidirler. Servis sağlayıcı, hiçbir koşulda kullanıcının yol açtığı zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı herhangi bir bilgiyi veya veriyi sadece kilimler.com'da saklayamaz ve platformda devamlı olarak kalmasını bekleyemez.

Kullanıcının Kaldırılması

Kilimler.com sağlayıcısı, kullanıcıları Kilimler.com'dan kaldırma ve hizmeti kullanma haklarını herhangi bir sebep olmaksızın ve tazminat ödemek zorunda olmadan sona erdirme hakkına sahiptir.

Geçerli Yargı

Bu hizmette geçerli olan yargı ve bu kullanım şartları, bağlayıcı yasalarca başka bir şey istenmedikçe Estonya’nınkidir.